NU DEELNEMEN

Het bekroont zlin verse en kwalitatieve producten met een muzikale campagne. Meray, dat met zijn nieuwe campagne zijn klanten een onvergetelijk muzikaal feest zal bezorgen, nodigt u wit op het festival waar beroemde muzikanten aanwezig zullen zijn, met de code die in hun pakketten zit.

Promitiecode*

Begroeting

Voornaam*

Achternaam*

E-mailadres*

Verplicht veld*

Gegevensbescherming

FRESH NUTS GmbH – ALGEMENE VOORWAARDEN MOSAIC MUSIC FESTIVAL TICKETLOTING

1. BEREIK

1.1. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn geldig voor het Mosaic Music Festival 2023 tussen Fresh Nuts GmbH (Rögen 42 D-23843 Bad Oldesloe – Duitsland) en Ajda World (Bolstoen 2C 1046 AT Amsterdam – Nederland).

1.2. Afwijkende of aanvullende bepalingen – De resultaten van de loterij worden per e-mail aan de deelnemers bekendgemaakt via de campagnenummer vermeld op de Meray-pakketlabels, en de winnaars ontvangen hun tickets online van Fresh Nuts GmbH.

1.3. De toegangsdatum tot het festival wordt duidelijk vermeld op de ticketten die worden uitgedeeld als onderdeel van de campagne.

1.4. De winnende consumenten kunnen het festival bijwonen op het betreffende en duidelijk aangegeven festivalgebied zoals vermeld op hun tickets en moeten de regels volgen die door Ajda World zijn vastgesteld om deel te nemen aan het evenement.

1.5. De campagne is niet toegankelijk voor personen jonger dan 18 jaar.

1.6. Persoonlijke gegevens zullen na afloop van de campagne niet worden bewaard, maar zullen worden verwijderd om de privacy van personen en hun fundamentele rechten en vrijheden te beschermen. De persoonlijke gegevens van de winnaars worden wettelijk gedurende 10 jaar bewaard en worden vervolgens verwijderd.

1.7. In geval van wettelijke geschillen is de Duitse rechtbank bevoegd.

2. AANBIEDING EN ONDERTEKENING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Deze campagne wordt aangeboden door Fresh Nuts GmbH en is geldig tot 8 juni 2023. Na deze datum kan er geen loterij meer worden gehouden en kunnen consumenten geen aanspraak maken op enige rechten met betrekking tot de campagne.

2.2. De tickets die aan consumenten worden gegeven als onderdeel van de campagne, mogen niet commercieel worden verkocht en/of overgedragen door distributeurs, supermarkt- of winkelmedewerkers en/of -eigenaren.

2.3. Consumenten die de gewonnen tickets niet kunnen gebruiken voor het festival, kunnen op geen enkele manier en onder geen enkele omstandigheid een financiële en/of morele verwachting van Fresh Nuts GmbH hebben. Alle wettelijke middelen zijn uitgesloten.

2.4. De tickets die onderdeel zijn van de campagne kunnen niet worden gebruikt bij andere merken en promoties, anders dan de Meray en Kerem merken van Fresh Nuts GmbH, die verkocht worden in supermarkten en winkels. Ze zijn niet geldig voor andere merken.

3. HERROEPINGSRECHT BIJ OP AFSTAND VERKOOP

3.1. Een consument die het recht heeft om het festival bij te wonen, maar om welke reden dan ook niet kan deelnemen, kan het gekochte product niet retourneren en kan geen enkele materiële terugbetaling eisen met betrekking tot het product en/of ticket.

3.1.1 Consumenten die onjuiste of ongeldige e-mailadressen hebben verstrekt of het formulier onjuist hebben ingevuld, hebben geen recht op enige schadevergoeding voor of na de actie.

3.2. Indien de verplichtingen om informatie te verstrekken niet worden nagekomen, zullen de materiële en immateriële schade die hierdoor ontstaan, worden gedragen door de persoon en/of personen die verantwoordelijk zijn voor de situatie, en Fresh Nuts GmbH kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

3.3. Consumenten die producten kopen in het kader van een loterij, maar geen kans hebben om een ​​ticket te winnen, kunnen de gekochte producten niet retourneren naar de winkel of enig verkooppunt vanwege het niet winnen van een ticket. Als gevolg hiervan kan er geen financiële sanctie worden opgelegd aan de winkel en/of het verkooppunt samen met Fresh Nuts GmbH. Alle wettelijke middelen zijn uitgesloten.

4. LEVERING EN INFORMATIE

4.1. Consumenten die het recht hebben om deel te nemen aan het festival, ontvangen na bekendmaking van de loterijresultaten een e-mail naar het opgegeven e-mailadres via de Meray Fun-website (www.meray.eu/fun).

4.2. Andere informatie met betrekking tot de actie zal worden gepubliceerd op de pagina www.meray.eu/fun en op de pagina https://www.instagram.com/meray.europe/. Informatie die buiten deze pagina’s wordt verstrekt, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Fresh Nuts GmbH.

Top